Algemene Voorwaarden

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van Night Watch-goederen via hun online winkel www.nacht-wacht.be en de gebruiker van de website verklaart de volgende voorwaarden te lezen en ermee akkoord te gaan. Nachtwacht behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en / of aan te vullen voor toekomstige procedures. De huidige voorwaarden zijn van toepassing op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

 

  • Aanbiedingen en overeenkomst

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres om zijn bestelling te bevestigen. Klant en Nachtwacht komen uitdrukkelijk overeen dat een geldige overeenkomst tot stand kan komen door middel van elektronische communicatievormen. Met name het ontbreken van een normale ondertekening laat de bindende kracht van de overeenkomst onverlet. Voor zover de wet dit toelaat, gelden de elektronische bestanden van Nachtwacht hiervoor als bewijs.

In de volgende gevallen behoudt www.nacht-wacht.be zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer een product niet op voorraad is, met ernstige verdenking van wetsmisbruik of kwade trouw door de klant, door overmacht.

  • Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en inclusief BTW. De prijs vermeld in de bevestigingsmail van de bestelling is de prijs die de klant moet betalen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Nachtwacht behoudt zich het recht voor om de prijs van een product op elk moment te wijzigen, maar de producten worden altijd gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

  • Betaling

Online betalingen worden gedaan via worldline.com. U kunt online betalen met een Visa of Master card, via de Bancontact-betaling. Een bestelling wordt verwerkt zodra we goedkeuring hebben ontvangen van de beveiligde bank betalingsinstelling en worldline.

Bij betaling met creditcard gelden de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever. Nachtwacht kan geen partij zijn tussen de klant en de kaartuitgever. Bij niet tijdige betaling door de klant of problemen met de betaling van eerdere bestellingen heeft Nachtwacht het recht om een ​​overeenkomst te ontbinden.

 

  • Levering en kosten

De bezorgtijd voor Nachtwacht is 19.00-2.00 uur. De levertijd is maximaal 30 minuten na ontvangst van de bestelling. Het minimum bestelbedrag is €15 en de bezorgkosten zijn gratis.

Nachtwacht streeft ernaar om bestellingen die binnen de openingstijden zijn geplaatst en betaald binnen het uur na voltooiing van de online bestelling te leveren. Bestellingen geplaatst en / of betaald buiten de openingsuren kunnen www.nacht-wacht.be niet volgen.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Nachtwacht kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het invoeren van het aflever- en / of factuuradres en die kunnen leiden tot vertragingen bij de levering of het niet kunnen leveren van de bestelde producten. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico met betrekking tot de geleverde producten over op de klant.

 

  • Ruilen of terugbetaling

Indien een product niet op voorraad is, wordt de klant hierover per e-mail of een latere leverdatum geïnformeerd. Als de klant niet akkoord gaat met de vertraging, kan het bestelde product worden geannuleerd of kan de klant de bestelling ruilen voor een alternatief product. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, indien een alternatief product wordt besteld, wordt het teveel / onderbetaling terugbetaald / extra gefactureerd.

Indien bij problemen met de verzending de levertijd met 72 uur wordt overschreden, is de klant verplicht ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en zal Nachtwacht het betaalde bedrag binnen 10 werkdagen na ontvangst van de niet-bezorginformatie terugstorten op de rekening die www.nacht-wacht.be van de klant heeft ontvangen.

We vragen de klant om de producten bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken. Indien een defect zichtbaar is, is de klant verplicht dit onmiddellijk te melden aan de bezorger en tevens een e-mail te sturen naar info@nacht-wacht.be. De producten moeten binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag na levering worden geretourneerd. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wilt ruilen. Ruilen is alleen mogelijk als het product niet is gebruikt en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegeleverd. Als u het product wilt ruilen voor een product met een andere waarde, wordt het saldo naar behoefte terugbetaald / gefactureerd. De verzendkosten en de procedure voor het retourneren van een product voor ruil zijn voor rekening van de klant. Nachtwacht bezorgt het omruilproduct kosteloos op het adres van de klant.

  • Herroepingsrecht

De klant kan het product binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering zonder enige conclusie retourneren, in termen van kosten of redenen. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant. Onder vermelding van het ordernummer kan de klant via de pagina "Contacteer Ons" een e-mail sturen, dat hij of zij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen.

Overeenkomstig artikel VI.53, 4 ° van de economische wet heeft de klant echter niet het recht om goederen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben, terug te sturen. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor terugbetaling. In dat geval is de aankoop definitief.

In geval van geldig en juridisch correct gebruik van bovengenoemd herroepingsrecht, zal Nachwacht het door de klant betaalde bedrag binnen 7 dagen terugbetalen, met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als gebruikt door de klant tijdens de oorspronkelijke transactie. Tenzij de klant akkoord gaat met een andere internationaal geaccepteerde betaalmethode. De Nachtwacht zal echter op zijn vroegst terugbetalen of wanneer de klant aantoont dat hij alle goederen heeft teruggestuurd en dat hij alle goederen terug heeft ontvangen.

Bij misbruik van het herroepingsrecht is geen restitutie mogelijk. In dat geval worden de goederen op eigen kosten en risico van de klant geretourneerd, onder opgaaf van een gemotiveerde verklaring.

 

  • Ons recht om deze voorwaarden te wijzigen

De Nachtkoerier heeft het recht om de huidige omstandigheden op elk moment te wijzigen door deze pagina te wijzigen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend zijn.